« Powrót do aktualności

Świadectwa charakterystyki energetycznej

Świadectwa charakterystyki energetycznej – stan prawny na 06.09.2023 r.

Zasady sporządzania i przekazywania świadectw charakterystyki energetycznej budynków zostały określone w ustawie z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków.

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest wymagane, jeżeli budynek lub część budynku będzie:

 • zbywana na podstawie umowy sprzedaży,
 • wynajmowana

lub lokal będzie zbywany na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Obowiązek dotyczy wszystkich budynków, również tych wybudowanych przed 2009 rokiem.

Świadectwo charakterystyki energetycznej sporządza się w celu przekazania go kupującemu lub najemcy, przy okazji sprzedaży lub najmu budynku lub części budynku.

W przypadku zawarcia umowy zbycia prawa własności części budynku albo spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu albo umowy najmu części budynku przekazywane świadectwo charakterystyki energetycznej dotyczy części budynku albo lokalu będących przedmiotem umowy.

Sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku lub części budynku zapewnia:

 • właściciel, lub
 • zarządca budynku lub części budynku, lub
 • osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, lub
 • osoba, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego.

Nabywca lub najemca nie mogą zrzec się prawa do otrzymania świadectwa.

Fakt przekazania świadectwa, zostanie odnotowany w akcie notarialnym, natomiast w przypadku braku jego przekazania – notariusz pouczy zobowiązanego do przekazania świadectwa o karze grzywny za niewywiązanie się z tego obowiązku.

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest ważne przez 10 lat od dnia jego sporządzenia. Świadectwa przekazane przed dniem 28 kwietnia 2023 r. zachowają ważność przez okres, na jaki zostały sporządzone. Świadectwo straci ważność przed upływem tego terminu, jeżeli zostaną przeprowadzone roboty budowlano-instalacyjne (np. wymiana okien, wymiana źródła ciepła, docieplenie budynku),
w wyniku których zmianie ulegnie charakterystyka energetyczna budynku lub części budynku.

W przypadku gdy dla budynku lub części budynku zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej:

 • właściciel lub zarządca tego budynku lub  części budynku,
 • osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, albo
 • podmiot działający na ich zlecenie

podają w ogłoszeniu lub reklamie dotyczących zbycia lub najmu budynku lub jego części wskaźniki:

 • rocznego zapotrzebowania na energię użytkową, energię końcową i nieodnawialną energię pierwotną,
 • udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową oraz
 • jednostkową wielkość emisji CO2, wyznaczone zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie
  art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r.

Za brak świadectwa charakterystyki energetycznej przy sprzedaży lub wynajmie domu lub mieszkania grozi kara grzywny do 5 tysięcy zł.

Świadectwo charakterystyki energetycznej nie jest wymagane, jeżeli:

 • wykorzystujemy istniejący budynek lub lokal na tzw. „potrzeby własne", a więc nie zamierzamy go sprzedawać lub wynajmować,
 • budynek podlega ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
 • budynek jest używany jako miejsce kultu i do działalności religijnej,
 • budynek jest nieruchomością wolnostojącą o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2,
 • budynek jest przeznaczony do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku,
 • budynek przemysłowy oraz gospodarczy nie jest wyposażony w instalacje zużywające energię, z wyłączeniem instalacji oświetlenia wbudowanego,
 • gospodarstw rolnych o wskaźniku EP określającym roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną nie wyższym niż 50 kWh/(m2·rok).
Chcesz sprzedać lub wynająć nieruchomość i nie posiadasz świadectwa energetycznego? Dla nas to nie problem. My zajmiemy się przygotowaniem oferty Twojej nieruchomości a współpracujący z biurem Certyfikator opracuje wymagany prawem certyfikat charakterystyki energetycznej dla Twojej nieruchomości.

DLA NASZYCH KLIENTÓW ATRAKCYJNE RABATY !

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb klientów. Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki. Korzystanie z tej strony bez zmian ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

rozumiem